Първи стъпки в четенето на асемблерен език

хащак openfestbg

от Борислав Станимиров / @stanimirovb

За кого е лекцията?


 • Програмисти на езици, които се компилират до native binary
 • ... и, на които може да се случи да правят микрооптимизации
 • Слабо засяга JVM и .NET програмистите
 • Извинявам се на останалите 95% от залата

Какво е лекцията?


 • Какво е асемблерен език
 • Защо не е страшен
 • Малко примери
 • По-скоро окуражаване от обучение


Няколко думи за мен


 • Борислав aka Боби aka iboB
 • Предимно С++ програмист
 • Предимно програмист на игри
 • Занимавам се с open source
 • Gib ☆ to DynaMix
 • Работя в Chobolabs

Малко фундаменти


 • Executable и binary
 • Assembly и assembler (и асемблерен език)
  • Българският език е зле
  • Булгар-булгар - всичко е асемблер!
  • ...освен, когато е асембли
  • Ще говоря, както си искам!
 • Компилатори
 • Disassembly и disassembler

Пещерният човек програмира бинари

... с такава клавиатура

... но реалистично с такава

Викторианският джентъплмен пише на (парен) асемблер

Съвременният програмист ползва компилатор

...и чете дисасембли

За хората на бъдещето, няма да говорим

Четене на асемблер


 • Реално... четене на дисасембли
 • But... why?
  • Микроптимизациии
  • Хаксори и краксори
 • Компилаторите са идеални асемблер-програмисти
  • Хитри като стадо гладни лисици
  • чисти като момина сълза

Писане на асемблер


 • Коренно различно от четенето
 • Почти като писане на С
 • Никога няма да пишете на асемблер
 • Недейте да пишете на асемблер
 • Компилаторът е (почти) винаги по-умен от нас

...и най-сетне...

Първи стъпки в четенето на assembly

Какво е асемблер?


 • Инструкции към процесора
 • А какво е процесорът?
 • Пътечки по транзистори, които джуркат регѝстри
 • Видове процесори
  • Instruction set: CISC, RISC
  • Arch: x86, x86_64, ARM, PowerPC
  • Arch: i486, Haswell, ARMv7/NEON, ARM64
 • Нещата са горе-долу еднакви

Какво е асемблер? 2.0

 • Поредица от инструкции към процесора на... хмм... човешки(?) език

  ret       ; коментар
  call func
  jmp done
  mov rax, 0
  imul esi, edi, 25
done:
  nop
        
 • Intel ↑ vs AT&T ↓ syntax

  mov 0, %rax
  $34 leal -6(,%eax) # този ред е (почти) шега
        

Асемблер е лесен


(с x86 memory references)mov eax, DWORD PTR [r14]
add rax, rdi
add eax, DWORD PTR [r14+4]
sub eax, DWORD PTR [r14+4*rbx]
lea rax, [r14+4*rbx]
xor edx, edx


 // int* r14
 int eax = *r14;
 rax += rdi;
 eax += r14[1];
 eax -= r14[rbx];
 int* rax = r14 + rbx;
 edx = 0;


Малко дрън-дрън за BYTE, WORD, DWORD, QWORD

Регистри

 • Тайни регистри: ip, flags, NSA-spy
 • x86_64: a, b, c, d, si, di, bp, sp, r8-r15, xmm0-15
  • 8-бита reg-h/l: ah, bl, bpl, r13b (hurr-durr)
  • 16-бита reg-x: ax, bx, spx, r14w
  • 32-бита e-reg-x: eax, ebx, esix, r9d
  • 64-бита r-reg-x: rax, rbx, rbpx, r10
  • r8-r15-bwd
  • xmm0-xmm15 - SIMD
 • arm: r0-r15 (sp, lr, pc), s0-s31/d0-d31/q0-q15
 • arm64: x0-x30, w0-w30 - 32-бита (и други маймунджилъци), v0-v16 - SIMD

Къде го този асемблер?


 • За краксори
 • За прости програмисти
  • cl /Fa
  • g++ -S -masm=intel

Godbolt

Godbolt

Compiler disassembly 101


 • Избирате си компилатор
 • Компилационни настройки (не забравяйте -O2)
 • Изшляпвате код
 • Внимавате за нежелани оптимизации
  • Константи
  • Дефинирани placeholder функции
  • C++ Темплейти
 • Мarvel as you ascend into your planar form.

Смисълът на информацията


 • Гледате и разсъждавате
 • Компилаторът е животно! Не го подценявайте
 • Процесорът е още по-голямо животно! ↓
 • Винаги бенчмарквайте!
 • Принципно добри неща:
  • По-малко conditions
  • По-малко jumps
  • По-малко заявки към паметта
  • По-малко инструкции

CPU Pipeline

Let's godbolt this


Мизерии и страхотии


 • push/pop - слагаме неща на стека
 • Calling конвенции - как се викат функциите
  • extern "C"
  • stdcall
  • fastcall
 • Shadow memory - странни скокове из стека
 • Scratch and non-scratch registers - нещо се push-ва, друго – не

Край


Въпроси?


Борислав Станимиров / ibob.github.io / @stanimirovb


Тази презентация е тук: http://ibob.github.io/slides/assemblybg/
Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Creative Commons License