CPU-friendly Code

О-нотацията не е всичко

Борислав Станимиров

Hello, World

 • Борислав aka Боби aka iboB
 • Предимно С++ програмист
 • Предимно програмист на игри
 • Занимавам се с open source

Оптимизации

Optimization is the root of all evil
Donald Knuth
Optimization is the root of all evil
Donald Knuth
Premature optimization is the root of all evil
Donald Knuth
Premature optimization is the root of all evil
Donald Knuth
We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization is the root of all evil
Donald Knuth

Ще говорим до голяма степен за тези 3%

To some extent, optimization is to our industry what sexual intercourse is to teenagers. There's a veil of awesomeness surrounding it; everybody thinks it's cool, has an opinion about it, and talks about it a great deal; yet in spite of ample folklore, few get to do it meaningfully or at all.
Andrei Alexandrescu

Ще говорим за фундаментални принципи, а не за алгоритми

2018-та година е. Кой пише за CPU?
Благовест Тасков

Защо CPU, а не GPU?

 • GPU е ултрамегамощно за някои задачи.
 • Дрън дрън архитектурни разлики
 • За тези задачи GPU не е добър избор:
  • Малко данни: PCI-bus overhead
  • Непаралелизируеми алгоритми
  • Понякога сме GPU-bound
 • Някои неща важат и за GPU

Сипи още хардуер!

Ще се фокусираме върху по-low-level концепции и няма да говорим за multi-threading.

Ще говорим за хардуер... поне отгоре-отгоре

O-нотацията не е всичко

О-нотация

 • Асимптотична оценка на сложността на алгоритми
 • Полезна и много широко използвана
 • Θ-нотация, Ω-нотация, и т.н.
 • Оценява се нарастването на сложността спрямо нарастването на входа
 • Оценка с малките букви (о, θ, ω) - често прекалява
 • Реалната сложност все пак съществува

Пример: О(1)

Да се вземе шестия елемент от контейнер.


 std::vector<int> v;
 ...
 int sixth = v[6]; // !

Теоретична реална сложност: 1


 std::list<int> l;
 ...
 auto isixth = l.begin();
 for(int i=0; i<6; ++i) ++isixth;
 int sixth = *isixth; // !

Теоретична реална сложност: 6

Пример: О(n)

Да съберат елементите от списък.


 int sum = 0;
 for(auto elem : container) sum += elem;

Теоретична реална сложност: n


 point3 sum = {0, 0, 0};
 for (const auto& elem : container) {
   sum.x += elem.x;
   sum.y += elem.y;
   sum.z += elem.z;
 }

Теоретична реална сложност: 3n

Хакване на О-нотацията

Константна сложност: 1000.

 • Линейна за по-малко от 1000 елемента е по-бърза
 • Квадратна за по-малко от 32 е по-бърза
 • Кубична за по-малко от 10 е по-бърза


Линейна сложност: 100n.

 • Квадратна за по-малко от 100 е по-бърза
 • Кубична за по-малко от 10 е по-бърза


...

Полезно да е имаме представа за реалната сложност и за размера на входа

Демо 1 и 2

Съвременният хардуер прави реалната сложност практически неизчислима

Но, все пак...

Кеш локалити

Cache Locality

Cache ($)

Кешът е памет близко до процесора

Cache levels - колкото по-близко, толкова по-бързо

RAM (→ L4?) → L3 → L2 → L1

Как работи това?

  От "Дай памет на адрес Х!" следват потенциално различни стратегии. Например:

    4KB на L3256B на L264B на L1

  • Ако паметта е в кеша - cache hit
  • Ако я няма - cache miss

  Колко ни струва това?

  • L1: ~4 цикъла
  • L2: ~10 цикъла
  • L3: ~20 цикъла
  • RAM: ~100 цикъла

Какво значи това?

 • Бързи работи:
  • Value types / PODs
  • Contiguous memory
 • Бавни работи:
  • Индирекции (с указатели)
  • Включително динамичен полиморфизъм
 • Array-of-structs vs Struct-of-arrays


По-малко кеш мисове, по-щастлив процесор
Българска народна поговорка

Демо 3 и 1'

Видове кеш

 • Data - Нашите данни. Това което гледахме
 • Instruction - кодът на програмата. Демото е трудно :(
 • TLB - за виртуалната памет. Нямаме контрол върху него
 • Всички тези са L1. L2+ са смесени

Branch prediction

Branch

Разклонение в програмата


Branch

Разклонение в програмата


CPU ОоО Pipeline

Чакането е скъпо

Branch predictors

 • Branch @ 0x12300 : y,n,n,y,y,y,y,y
 • Loop predictors - има и такива
 • __builtin_expect - леко безсмислено
 • Ако няма идея? - Изпълняваме и двата бранча


Спекулативно изпълнение: Изпълнението на код, който може би не трябва да бъде изпълняван

Демо 4

Изводи

 • if вече не е толкова страшен
 • Dense is better than sparse


I believe that order is better than chaos
Kenneth Clark

Syscalls и алокации

Най-вече алокации!

Hammer time

Syscall

Напускаме пределите на нашата програма и се отправяме в света на операционната система

Syscall примери

 • Не неща като sin, cos, qsort
 • I/O


Ако нещо е бавно и не е очевидно какво е, най-вероятният виновник е I/O
Аз

 • Менажиране на процеси и нишки
 • Драйверни извиквания като OpenGL
 • Алокации и деалокации

Алокации

 • Явна цена
  • Операционната система трябва да извърши една камара неща.
  • Физическата памет: страници
  • Свободно парче поредни страници
  • Синхронизация между различни процеси и нишки
 • Commit size - много помага
 • Не-толкова-явна цена
  • Нулиране/Изчистване на памет
  • Фрагментация
 • Всяка алокация и деалокация е syscall

Демо 5

Какво да направим?

 • Билярди и басейни (сиреч pools)
  • Защо Жаба е по-бърза от С++?
 • Преизползване на обекти
 • Code it like it's 1969. Масиви с фиксиран размер
 • Reserve (например std::vector::reserve)

Демо 5'

Какво ни коства това?

 • Повече памет
 • По-сложен и труден за четене код
 • По-дълго време за зареждане
 • В краен случай malloc-lite: Да решаваме проблемите, които операционната система решава
 • За щастие в 90% от ситуациите можем да минем с 10% от усилията

Интринсики

Instruction set

 • Какво може нашия процесор?
  • Да изпълнява инструкции
 • Не всички са достъпни през С или С++
  • Например rdtsc
  • или wbinvd
 • Компилаторите ни дават начин да достъпим някои от тях чрез intrinsics

Демо 6

Недостатъци

 • Compiler-specific
 • Architecture-specific
 • #ifdef ту дъ рескю


Заслужава си да ги прегледате и може би да откриете неочаквани прозрения

SIMD and beyond

Single Instruction Multiple Data

 • x86
  • MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE5, AVX, FMA, AVX2, AVX-512
 • ARM
  • NEON, ARMv8
 • Управляват се с интринсики
 • Внимавайте с alignment
 • Компилаторите са мощни!

Beyond

 • Това всичко беше повърхностно
 • За да спечелите от хардуера, трябва да го познавате
 • Четете повече дисасембли
 • Винаги бенчмарквайте
 • ???
 • Profit

Бонус: Hyperthreading

... и как може да ни пореже

Бонус: Meltdown

  char* memory = new char[0x200];
  if (something_false) {
    char value = *(char*)(KERNEL_MEM_PTR);
    int index = (value & 1) * 0x100;
    puts(memory[index]);
  }
  measure_time_to_access(memory[0]);
  measure_time_to_access(memory[0x100]);

Бонус: Spectre

Код от операционната система:

  if (some_condition) {
    hidden_val = hidden_data[N];
    whatever = public_data[hidden_val]; // o_O
  }
 • Branch-prediction е трудно: Частично адресиране
 • Branch predictor poisoning: Програма която има if(true) на същия частичен адрес

Бонус: Spectre

Код от операционната система:

  if (some_condition) { // на кой адрес е това?
    hidden_val = hidden_data[N];
    whatever = public_data[hidden_val]; // o_O
  }
 • Branch-prediction е трудно: Частично адресиране
 • Branch predictor poisoning: Програма която има if(true) на същия частичен адрес
  for(auto& elem : public_data) {
    measure_time_to_access(elem);
  }

Нямаше реални примери, но се откриха

Край!

Въпроси?


Борислав Станимиров / ibob.github.io / @stanimirovb


Тази презентация е тук: http://ibob.github.io/slides/cpu-friendly-code-2-bg/
Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0