CPU-Friendly Code 101

Game Dev Meetup, 13 Октомври 2015

Автор Борислав Станимиров

Какво значи заглавието?


 • CPU-Friendly code?
  • С какви работи хардуерът се справя добре
  • Неща извън О-нотацията
  • Неща, за които не всеки се замисля
 • 101?
  • Фундаментални работи
   • ... които са лесни за прилагане
   • ...и които вероятно вече знаете :)
   • ...и които могат да се покрият за 15 минути

1. Алокации на памет

Те са бавни

А защо са бавни?


 • Явна цена
  • Операционната система трябва да извърши една камара неща.
  • Физическата памет: Commit Size, страници
  • Свободно парче поредни страници
  • Синхронизация между различни процеси и нишки
 • Скрита цена
  • Нулиране на памет
  • Фрагментация
  • Garbage collection

Какво да направим?


 • Билярди и басейни (сиреч pools)
 • Преизползване на обекти
 • Code it like it's 1969. Масиви с фиксиран размер
 • Reserve (например std::vector::reserve)
 • Примери от игрите:
  • Projectile/Particle pools
  • Per-frame pools
  • Целта ни е нула алокации за обекти, които живеят само един фрейм.

Demo

Какво ни коства това?


 • Повече памет
 • По-сложен и труден за четене код
 • По-дълго време за зареждане
 • В краен случай malloc-lite: Да решаваме проблемите, които операционната система решава
 • За щастие в 90% от ситуациите можем да минем с 10% от усилията

2. Cache-locality

То е бързо

Какво е това?


 • Процесорът има кеш (но не пари в брой, а cache)
 • Това е памет, която е близко до него
 • Той обича да работи с нея
 • Cache is so cash (levels, TLB)
 • Щом барнем парче памет, то отива в кеша
 • Cache-hit vs Cache-miss
 • Кешът е космически бърз

Какво да направим?


 • Value types
 • Линейни структури от данни
 • Не всеки език ни дава такива
 • ... но някои езици ни дават такива неявно
 • Ха! Отново memory pools
 • Примери от игрите:
  • Entity-component-system

Demo

...или как O(n) може да е по-бързо от O(log(n))

Какво ни коства това?


 • Без полиморфизъм
 • Потенциално копиране на данни
 • Неудобни за ползване структури
 • Не всеки език за програмиране може да ни помогне

3. Branch prediction

То е... хм...

Какво е това?


 • Инструкции, register aliasing и CPU pipeline
 • CPU branch predictor
 • Pipeline stall
 • На човешки език: ако нещо се случва много често по един и същи начин, това е добре за процесора

Demo

И какво от това?


 • Ми... нищо?...
 • if не бива да е толкова страшен
 • Dense is better than sparse
 • Conficius say, order is better than chaos
 • Експериментирайте

Край


Борислав Станимиров / ibob.github.io / @natcbb

Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Creative Commons License