C++ към JavaScript с Emscripten

хащак OpenFest15

Автор Борислав Станимиров

C++ към JavaScript?!?!?!?!

C++ към JavaScript.

Няколко думи за мен

 • Борислав aka Боби aka iboB
 • Предимно С++ програмист
 • Предимно програмист на игри
 • Занимавам се с open source
 • Работя в Chobolabs

Малко общи приказки


 • Интро лекция
 • През погледа на предимно С++ програмист
 • ... за съжаление?
 • А вие какви сте?

И към същинската част...

Още не...

Още общи приказки...

JavaScript


 • Единственият език, който върви във всички браузъри
 • Можем да изпълняваме само JS в браузъра, но можем да пишем на всеки език, стига да го компилираме до JS
 • ...което не е новост
  • 2006: Google Web Toolkit (GWT) - Java към JS
  • 2007: pyjamas - Python към JS
  • 2009: CoffeScript - ъъммм... CoffeScript към JS
  • ... и други повече и по-малко незначителни боклици

asm.js


 • Тъй като JS е много фьешън, авторите на браузъри искат да го оптимизират ...с хиляди човекочасове
 • Още през 2000-те се заражда идеята за подмножество на JS, което работи добре с оптимизациите


And thus, asm js was born

Какво е asm.js?


 • Не е асемблер!
 • (Асемблер е WebAssembly, но за него друг път)
 • Той е (work-in-progress) спецификация за използване на подмножество от JS
 • Основни положения
  • Всички integer променливи са силно типизирани
   • Как? С type inferrence: var|0
  • Няма заделяне на памет
   • Как? С typed array heap и views
 • И някои яки браузъри като FireFox и IE имат специални оптимизации за него. Още те чакаме, Chrome

asm.js код


C функцията strlen:

        
 function strlen(ptr) {
  ptr = ptr|0;
  var curr = 0;
  curr = ptr;
  while (MEM8[curr]|0 != 0) {
   curr = (curr + 1)|0;
  }
  return (curr - ptr)|0;
 }
        
        

LLVM


 • Това е компилаторна инфраструктура
 • Front end
  • Компилатор от даден език до Intermediate Form
  • Такива има за C, C++, Fortran, Go, Rust и др.
 • LLVM
  • Превежда IF на оптмизиран гъзарски IF
 • Back end
  • Превежда IF до желан краен формат
  • ... например binaries за дадена платформа
  • И един back end превежда до asm.js...
emscripten

... най-сетне

Emscripten


 • Формално това е llvm back end към asm.js
 • И... уж... би могло да работи за всеки език, който има front end за llvm
 • ...но
  • Езиците се нуждаят от рънтайм библитоека
  • ...a, Emscripten дава такава само за С и С++
 • Реално е С/С++ компилатор до asm.js
Бързодействието на JavaScript с удобството на C++. Kой не би искал това?

Реални данни


 

- Таблица от Алон Закай, © 2014

Наш пример

JS
for
ms
CPP
for
ms
Getting started


 • Инсталиране
 • Компилиране на програми
  • Абсолютно същото, което бихте направили, за да билдвате с clang
  • $ clang => $ emcc
  • makefiles работят
  • CMake работи

Hello world demo

Смесване на C++ и JS

C/C++ погледнат през JS


 • Module е нашият С/C++ свят, погледнат през JS
 • Дава ни елементарен контрол върху програмата
  • Позволява ни да зададем console I/O
  • Command-line arguments
  • Стартираме ли със зареждането на страницата и т.н.
 • Module.cwrap / Module.ccall ни позволяват да викаме С функции от нашата програма
 • Embind
  • Boost.Python или luabind за JS през Emscripten
  • Нещата показани през embind отиват в Module

JS погледнат от С


 • Наблягам на С, а не С++
 • emscripten.h
 • emscripten_run_script - изпълнява стринг
 • EM_ASM... - макроси за улеснено ползване
 • Всяка глобална JS функция е достъпна в С
  • ...и в С++ с   extern "C"
 • JS exceptions директно прелитат през нашите C/C++ функции. Няма начин да ги видим
 • И като става дума за това. Обратното също е вярно - C++ exceptions са невидими за JS

Браузърът като платформа

Константен хийп


 • Ако си спомняте как работи asm.js...
 • Размерът трябва да е ясен по време на компилиране (16 MB или -s TOTAL_MEMORY=12345)
 • -s ALLOW_MEMORY_GROWTH=1 - работи в крайни случаи, но е непрактично, бавно и не-asm.js-но
 • Скрити любопитни факти за emscripten heap-а
  • memory corruption на стероиди
  • null pointer dereference не е грешка
  • edge case, в който emscripten build е по-бърз от native build - много заделяния на памет

File I/O


 • Като цяло, работи отлично с local storage
 • Като цяло, обаче, ресурсите, които искаме да ползваме ги няма на local storage
 • preload и embed - може би приемливи решения
 • emscripten_async_wget - може би наложително решение
 • emscripten_wget - може би неработещо решение

Directory I/O

 • Всички С и С++ функции за работа с директории работят на 100% без проблеми
 • За съжаление такива функции не съществуват
        
void ensure_path_exists(string path) { // Our sad solution to this problem
  auto pos = path.rfind('/');
  if (pos != string::npos) {
    path.erase(pos);
    if(path.empty()) return;
    ensure_path_exists(path); // Recurse for parent directories
    static string format =
      "try {\n"
      "var path = '%s';\n"
      "FS.mkdir(path);\n"
      "} catch(e) {}"; // Ignore exception that it exists
    size_t len = format.length() + path.length();
    char* js = new char[len];
    sprintf(js, format.c_str(), path.c_str());
    emscripten_run_script(js);
    delete[] js;
  }
}
        
        

Multi-threading


 • Късият отговор е: Не
 • Дългият отговор е: Еми-и-и... не съвсе-ем...
 • Worker threads с emscripten_call_worker
  • 100% същите ограничения като worker през JS
 • Хак през Worker threads с SharedArrayBuffer
  • "Работи" и за pthreads и за std::thread
  • Не всеки браузър го поддържа (още)
  • Единственото "споделено" нещо е С++ памет
  • Съответно опити да правите друго в thread-a ще водят до краш

Силно платформени неща


 • html5.h + emscripten.h
  • Дават ни emscripten-specific C++ интерфейс към повечето неща, които браузърът може да прави
  • Достъп до елементи от страницата
  • Вход от устройства като клавиатура и мишка
  • Звуци
  • HTTP заявки (с малко бъгове)
 • И това е за платформата...
Ама мрън мрън мрън! Това значи, че за повечето мулти-платформени приложения, които искам да правя, трябва да добавя един тон emscripten-specific код?

-- анонимен писач на мулти-платформени приложения
За щастие, не, анонимни писачо. Някой вече го е направил.

Библиотеки

 • Множество добри хора, са се усетили че това, което браузърът ни дава, много прилича на съществуващи мулти-платформени библиотеки


Да, аз мога да компилирам libpng с emscripten, но браузърът ми МОЖЕ да борави с png. Не може ли да се възползвам от това?
Да, аз мога да напиша WebGL рисуване за моята игра, но WebGL толкова прилича на OpenGL. Не може ли кодът да ми е един?

Enter Emscripten Ports

Emscripten ports

 • Библиотеки, които официално имат поддръжка или версия специално за emscripten
 • В момента това са:


OpenGL, SDL, SDL2, SDL2_image, SDL2_net, SDL2_mixer, SDL2_ttf, FreeType, Vorbis, Ogg, Bullet, zlib, libpng


Учудващо libjpeg, JsonCpp, curl, OpenSSL още не са в горния списък

Това значи, че, ако софтуерът ви ползва само от тези библиотеки, ще можете да го компилирате за emscripten (почти) без промени

3D Tetris demo

Дебъгване


 • Ако имате опит с TypeScript, CoffeeScript и подобни, знаете че браузърите поддържат source map файлове
 • С компилационна настройка -g4, същото важи и тук
 • За съжаление, обаче не можем да гледаме стойностите на променливите


Debugging demo

Край


Въпроси?


Борислав Станимиров / ibob.github.io / @natcbb


Тази презентация е тук: http://ibob.github.io/slides/emscripten/
Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Creative Commons License