Какво има в един игрови енджин?

GGJ 2018

от Борислав Станимиров / @stanimirovb

Няколко думи за мен


 • Борислав aka Боби aka iboB
 • Предимно С++ програмист
 • Предимно програмист на игри
 • Занимавам се с open source
 • Gib ☆ to DynaMix
 • Работя в Chobolabs

А какво е игрови енджин?

Гейм енджин. Game engine. Двигател?

 • Вашата игра
 • Енджин
 • Операционна система
 • Хардуер
 • АЕЦ Козлодуй

Как се прави енджин?


 • Производителността е първостепенна
 • Език: С++
  • C
  • Rust, Nim
  • Други...
 • Отнема мноооооо...

...ооооооооооооооо...

Как се прави енджин?


 • Производителността е първостепенна
 • Език: С++
  • C
  • Rust, Nim
  • Други...
 • ...го време
 • Не го правете ...в повечето случаи

Видове енджини


 • Платформа за правене на игри - GameMaker, Unity, Unreal, Godot
 • Фреймуърк за игри - CryEngine/Lumberyard, Ogre3D, Source и пак Unreal
 • Торба с бибилиотеки
 • Специфични за игра - по-често срещани, отколкото изглежда

И какво има в енджините?

Връзка с "външния" свят


 • Графична платформа: DirectX, OpenGL, Vulkan
 • Мрежова платформа: Sockets: TCP/HTTP, UDP
 • Звукова платформа
 • Файлова система и асинхронно зареждане
 • Контролна платформа: Мишка, Джойстик

Дебъгване и профилиране


 • Logging система
 • Performance profiling
 • Assertions
 • Unit testing
 • Crash handling
 • Събиране на статистики

"Помощни" инструменти


 • Редактор(и)
 • Експортери
 • Дебъгери
 • Build/Deploy система

Godot Editor

Lumberyard Editor

Ogre Exporter

Други "дреболии"


 • Математическа билиотека
 • Менажиране на памет
 • Система за модули
 • GUI
 • Конфигурационна система
 • Графични/Аудио/Видео формати
 • Формати за други ресурси
 • Crash handling
 • Локализация
 • Генератор на произволни числа
 • Сериализация
 • ...

Основни подсистеми


 • Ресурсна
 • Звукова
 • Графична*
 • Физична
 • Мрежова
 • Контролна
 • Скриптова**
 • Игрова**


* Специална работа

** Не винаги

Ресурси (Assets)


 • Формати → удобен за енджина вид
 • Версии и обовяване
 • Платформено-зависими ресурси (PVRTC)
 • Асинхронно зареждане
 • "Жизнен цикъл" на ресурсите
 • Кохерентност и счупени ресурси
 • Скриване/криптиране (very 2002)
 • Asset pipeline

Интересна asset история

Asset Easter Eggs Horrors

Звуци и музика


 • Миксер
 • Ефекти
 • 2D и 3D звуци
 • Звуци според събития
 • Параметризиране на звуци
  • Material-based effects
  • Environment-based effects
 • Звук ≠ файл
 • Плейлисти. Музика според събития
 • Процедурни звуци?

FMOD Studio

Интересна звукова история

Игри за слепи

Физична


 • Механика на непрекъснатите среди
 • Колизии
 • Репрезентация на сцената
 • Физични заявки
 • Флуиди
 • Пружини и cloth
 • Машини и превозни средства
 • Чупещи се и деформиращи се обекти

Интересна физична история

Най-забавните бъгове на света

Мрежа


 • Протоколи и ниско ниво
 • Сериализация, Protobuf, RPC
 • Синхронизация и prediction
 • Авторитет. Сървъри и клиенти
 • Предсказуемост на физиката
 • Чат и глас

Интересна мрежова история

Discord

Контроли


 • Устройства за вход
 • Физически и логически събития
 • Мрежови данни като устройство за контрол

Интересна контрол история

Скриптове


 • ... и понякога не-скриптове, но идеята е същата
 • Понякога единственият начин да се пише игра
 • Конфигурация и настройки
 • Свързващ слой
 • Често срещани езици
  • Lua
  • JS
  • Custom language
  • Python и т.н.

Интересна скриптинг история

Програмистите се увличат

Gameplay


 • Обектна система. Компоненти
  • Entity-component-system
  • Interface to component
 • Изкуствен интелект
  • Сензори
  • Behavior trees
  • Pathfinding и групови механики
  • "Истински" ИИ?
 • Hotswap and rapid development

Интересна геймплей история

Истински ИИ е опасен

Графика


 • Най-разработваното нещо
 • По дрехите посрещат
 • 60 fps = 16 ms на фрейм
 • 1920 х 1080 = 2 073 600
 • Пикселни/Фрагментни Шейдъри

Normal Mapping

Cool Normal Mapping

Геометрия


 • Скелетни анимации
 • Мофринг
 • Обратна кинематика
 • Вертексни шейдъри
 • Frustum Culling
 • Bounding boxes

Frustum Culling

И всичко това е само върхът на айсберга

... а даже още нямаме игра

Stepping on the shoulders of giants

Край


Въпроси?


Борислав Станимиров / ibob.github.io / @stanimirovb


Тази презентация е тук: http://ibob.github.io/slides/game-engine-bg/
Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Creative Commons License