Boost.Mixin

Динамично композиране и мутиране на типове в С++

Автор Борислав Станимиров

Какво става тук?

 • Представяне на библиотека - Boost.Mixin
 • Времето е недостатъчно за всичко
  • Повече "какво"
  • По-малко "защо"
  • ...но не нула "защо"

Какво трябва да знаете?

 • Поне малко С++
  • Няма да се занимаваме с имплементация
 • Обектно-ориентирано програмиране

Boost

 • Какво е Boost?
 • Boost.Mixin още не е там
  • Ревю до края на 2013
  • Част от Boost до края на 2014? 201_?
 • Все пак библиотеката е използваема

Mixin (библиотеката)

 • За какво служи?
 • Организация на сложни обекти
  • Ама наистина сложни
  • В различни подсистеми
 • Чрез позволяването на динамични типове
 • Името или "Аз знам какво значи Mixin и не е това"
 • Може да не се справя със защитаването ѝ, но...
 • История.
  • Masthead Studios и Захари Караджов. Идея. Интерфейс
  • Аз. Пренаписване. Подобряване?
  • Epic Devs
 • Има 15☆ в GitHub
 • Не е просто използваема, но и използвана

Какво точно прави?

 • Няма прости примери
  • Или ще са твърде глупави
  • ...или твърде дълги

"Прост" пример

Основни функции

 • Композиране
  • Композиране vs Наследяване
  • Редовен проблем в ООП
  • Статичен полиморфизъм
 • Модифициране (Мутация)
  • Динамичен полиморфизъм

Защо?

Реалните случаи са по-тежки: Обекти в игра

 • Таксономия срещу тагове
  • Йерархиите често не работят
  • В някои езици йерархиите винаги не работят
  • Блоговете ни научиха, че таговете са нещо яко
 • Отново - сложни обекти
  • Срещат се често в игрите
  • ...и не само игрите
  • Особено, където има подсистеми

Конкретен пример

...най-сетне

Композиране

 • flying_creature
 • two_legged_creature
 • monster_ai
 • animated_model
 • directx_rendering

Мутиране

 • Подменяме monster_ai с player_control и ставаме шофьор на дракон
 • Подменяме directx_rendering с opengl_rendering - имаме игра за Линукс
 • Махаме flying_creature - (двукрак) гущер
 • Добавяме fire_breather - става страшно

Подходи

Oppan C++ Style

 • Mножествено наследяване
 • CRTP Миксини
  • Като трейтовете в Scala, PHP или Self
  • ...или ролите в Perl 6
  • ...или наследяването в Eiffel
  • ...или миксините в Ruby
 • Mножествено наследяване
  • Няма лесен начин за комуникация
  • side cast
 • CRTP Миксини, трейтове и т.н. - комуникация
 • Комбинаторна експлозия от типове
 • Колекции в силно типизирани езици. Нямаме общ тип.
  • Виртуално множествено наследяване?
 • Ами мутацията?
  • Само Ruby е готин

Алтернатива: ECS

Entity-component system

 • Базов обект (entity) съдържа компоненти
 • Интерфейси към компоненти
 • Базов клас за компоненти

Entity


class game_entity
{
  control* m_control;
  physical_data* m_physical_data;
  rendering* rendering;
  vector<type*> m_types; // ??
  ...
};

game_entity dragon;
dragon.set_control(new monster_ai);
dragon.set_physical_data(new animated_model("dragon.model"));
dragon.add_type(new flying_creature);
...

dragon.set_ai(new player_control);
      

Component


class component
{
  entity* self;
};

class monster_ai : public control, public component
{
  void simulation_tick() override
  {
    ...
    self->get_physical_data()->move_to(enemy);
    self->get_physical_data()->animate("flying"); // ??
  }
};
      

Ползвайте ECS

 • Entity-component системите не са зло
 • Ползват се много. Особено в игрите
 • Лесни са за разбиране
 • В крайна сметка решават споменатите проблеми

Най сетне: Boost.Mixin

Entity-component система на стероиди

Boost.Mixin.Дракон


object dragon; // just an empty object

mutate(dragon)
  .add<flying_creature>().add<two_legged_creature>()
  .add<monster_ai>().add<animated_model>().add<directx_rendering>();

set_model(dragon, "dragon.model"); // handled by animated_model
...
mutate(dragon).remove<monster_ai>().add<player_control>();
        
 • Миксин тук = компонент в ECS
 • C++ няма extension методи :(
 • Няма нужда да предвиждаме всичко в базовия обект

Boost.Mixin Миксин


class monster_ai
{
  void simulate_tick()
  {
    ...
    move_to(bm_this, enemy);
    animate(bm_this, "flying");
  }
};
        
 • Да. Не наследява нищо. Библиотеката не е интрузивна.
 • bm_this = self = обектът, от който миксинът е част

Не може да бъде!

 • Да. Не може. Трябва още малко
 • В някой хедър:
 • 
  BOOST_DECLARE_MIXIN(monster_ai);
            
 • Хедър? C++ sucks. Трябват хедъри
 • Това е достатъчно за мутации на обекти
 • В някой .cpp файл:
 • 
  BOOST_DEFINE_MIXIN(monster_ai, simulate_tick_msg & get_info_msg);
            
 • Месиджи? Методи? Smalltalk (тайна: едно и също са)

Ин / тер / ф / ей / с

 • Разбиване на класическите интерфейси
 • Месиджите в Boost.Mixin. Как?
 • 
  BOOST_MIXIN_MESSAGE_0(void, simulate_tick);
  BOOST_MIXIN_MESSAGE_1(void, move_to, object*, target);
  BOOST_MIXIN_MESSAGE_2(rt, foo, arg1_t, arg1, arg2_t, arg2);
            
  
  BOOST_MIXIN_DEFINE_MESSAGE(simulate_tick);
  BOOST_MIXIN_DEFINE_MESSAGE(move_to);
  BOOST_MIXIN_DEFINE_MESSAGE(foo);
            
 • Mixin feature list
 • Функциите на обекта = обединението на миксините
 • Резултат. Истински decoupling

Други приятности

Мултикаст


BOOST_MIXIN_MULTICAST_MESSAGE_1(void, get_info, ostream&, out);
...
get_info(obj, cout);
        
 • Повече от един клиент на месидж
 • Мултикаст комбинатори
 • get_rendering_elements
 • Приоритет
 • ... & foo_msg & priority(5, bar_msg));

Уникаст приоритет

 • Най добрият печели.
 • Скриване на миксини. Не точно както в Ruby

mutate(monster).add<berserk_ai>();
... // do berserk stuff
mutate(monster).remove<berserk_ai>();
... // do regular stuff
        

Плъгини

 • Пълна абстракция между интерфейс и имплементация
 • Плъгин динамична библиотека - няма проблем
 • Външно обогатяване на обекти
 • Пример: Архитектурна CAD система
  • Плъгин за водопроводни/електриджийски екстри
 • Потребителски алокатори
 • Thread safety
 • Бъдеще
  • Дебъгинг визуализации
  • Reflection. Интеграция със скриптови езици
  • Mixin features
  • Roadmap

Неприятности

 • Освен тези, които видяхме...
 • Харчи малко повече памет - пренебрежимо (?)
  • Допълнителна памет на уникален тип
  • Допълнителна памет за обект
 • Message call overhead - пренебрежим (?)
  • Малко по-бавно от виртуална функция.
  • Основният проблем е cache-locality

Кога е Boost.Mixin e добра идея?

 • Когато имате сложни обекти - поне ECS
 • Когато имате подсистеми
 • Когато имате плъгини

Do you want to know more?

РТФМ @ ibob.github.io/boost.mixin/


Документацията не е съвсем пълна :(

Край

Въпроси?


От Борислав Станимиров / ibob.github.io

Boost.Mixin е тук: github.com/iboB/boost.mixin


Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Creative Commons License