Как програмата ми стана 1500 пъти по-бърза

… а другата ми програма три пъти по-бавна

… и (не на последно място) други лични драми

OpenFest 2014

Автор Борислав Станимиров

@natcbb

Аз?


 • Програмист предимно на С++
 • Програмист на игри
 • ... и разни "low-level" работи
 • Пиша разни open source проектчета
 • Обичам всичко да работи супермегаултрабързо

Какво е тази лекция?


 • Дъъ. Увод в OpenCL
 • Ще видим какво е
 • Ще видим какво прави добре
 • ... и какво прави зле
 • Няма да ни е страх от него
 • Това може би би работело като първа лекция от курс

Какво е OpenCL?


 • Open Computing Language

Какво наистина е OpenCL?


 • Език за хетерогенни платформи
  • Сиреч състоящи се от различни видове процесори
  • Сиреч 99% от вашите компютри
  • .. и 48.13% от вашите телефони
 • Хетерогенността е в различните процесори
  • CPU xN
  • GPU xN
  • Други боклици xN
  • OpenCL ни дава унифициран поглед върху тях

Защо ми е това?


 • Законът на Мур умира
 • Спасението ни е паралелизацията
 • Всички компютри имат многоядрени процесори
 • Повечето компютри имат програмируеми видеокарти
 • Някои компютри имат друг екзотичен хардуер
 • OpenCL ни дава да цоцаме цялата тая изчислителна мощ, без да ни пука какво точно е отдолу

Други благинки


 • Като OpenGL има интеграция с практически всеки език за програмиране
 • Като OpenGL е мултиплатформен
 • Като OpenGL е отворен стандарт
 • Самият език прилича много на С
 • ...или даже на С++ (чрез нестандартни разширения)

И по-конкретно


Помага ни да работим с паралелизъм по данни
Вметка: за съжаление хората не са добри в това

Да изплакнем очи

Как работи това?


 • OpenCL за нашата програма е като шейдър за OpenGL
 • Имаме код на нашия любим език за програмиране
 • Пием Red Bull
 • Попълваме входни буфери от данни
 • Извикваме OpenCL код
 • Той работи върху данните
 • Пием бира
 • Получаваме изхода
 • Пием шампанско

Как по-точно работи това?


NDRange - интервалът в който нашата OpenCL програма работи

БАМ! Код


__kernel void sum(__global float* result, __global float* a, __global float* b)
{
  uint i = get_global_id(0);
  result[i] = a[i] + b[i]
}
        

__kernel


 • Функцията, която ще викаме от нашата програма
 • ...с параметри, които ние и даваме
 • Можем да мислим за него като за нишка
 • В нашата програма се нарича work-item
 • Може да има не-kernel функции


2D данни

NDRange може да е с повече измерения (е... за сега 2 или 3)


Устройства

Бригади

 • Една група минава през един unit
 • Споделят локална памет
 • Размерностите им ТРЯБВА да са кратни на NDRange

Малко по-гъзарски пример


Тъп среден "blur"


__kernel void avg_blur(__global float* result, __global float* input)
{
  uint x = get_global_id(0), y = get_global_id(1);
  uint n = y*get_global_size(0) + x;

  uint local_size = get_local_size(1) * get_local_size(0);
  uint ln = get_local_id(1)*get_local_size(0) + get_local_id(0)

  __local accum[local_size];
  accum[ln] = input[n];
  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); // --------------------

  result[i] = 0;
  for(uint i=0; i<local_size; ++i)
    result[i] += accum[i];
  result[i] /= local_size;
}
        

Други неща за споменаване


 • Входните данни на kernel могат да бъдат изображения
 • Поддържат се векторни типове и swizzle
 • Последните се закръгляват до следващата степен на двойката
 • Ползвайте степени на двойката! Те са ваши приятели

Кога OpenCL работи зле?


 • Естествено, когато имаме непаралелизируеми алгоритми
 • Изчисления, които постоянно преджуркват данните
 • Изчисления, които имат нужда от много синхронизиране
 • Понякога имаме ограничения от самите устройства - например трансфер
 • И понякога имаме (на пръв поглед) абсурдни случаи като този...

(На пръв поглед) Абсурден случай като този

Други неприятности


 • Трудничък е за дебъгване
 • Кара ни да мислим по малко по-различен начин
 • Множество ограничения от специфичните хардуери
 • Понякога просто няма да имате идея какво става...

Но всичко това е OK

Още за OpenGL


 • Интегрира се перфектно
 • Споделя данни
 • Няма овърхед при съвместна работаCUDA


 • Решава горе-долу същите проблеми
 • ...но само за NVIDIA
 • ...и само за видеокарти
 • ...и не е отворен стандарт
 • ...но се интегрира по-гъзарски с кода
 • ...и понякога е по-бърза
 • ...но като цяло е същата работа
 • Основните разлики са различни имена за еднакви неща
 • Ако инвестираме в едното, ще минем лесно на другото

Заключителни думи


 • Ако искате number crunching ползвайте OpenCL
 • Лесни неща се пишат лесно
 • Интернет е пълен до козирката с уроци и обяснения
 • Експериментирайте

КрайБорислав Станимиров / ibob.github.io / @natcbb


Тази презентация е тук: http://ibob.github.io/slides/openclbg/
Презентацията е лицензирана с Creative Commons Признание 3.0
Creative Commons License